CVČ

Žiadosť o prijatie do CVČ 2020/2021
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 2020/2021 (strana 1 a 2)
cvc suhlas 1.pdf (720537)
cvc suhlas 2.pdf (568465)
 
 

Kontakt

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava Adresa telocvične:
ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava
+421 (0) 908 383 161 norakissova@yahoo.com