Mesačné poplatky na školský rok 2021/2022

 

Mesačné poplatky na školský rok 2020/2021

Kontakt

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava Adresa telocvične:
ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava
+421 (0) 908 383 161 norakissova@yahoo.com