POĎAKOVANIE Mestu Rožňava za poskytnutú dotáciu na činnosť na rok 2020

13.12.2020 19:27

Veľké POĎAKOVANIE patrí Mestu Rožňava za poskytnutú dotáciu na činnosť klubu na rok 2020 !!! Z dotácie boli hradené náklady na turnaj Trenčín open poomsae, bola preplatená účasť na reprezentačnom sústredení nášho úspešného juniora Dávida Nguyen Bata, boli zakúpené pomôcky a materiálne zabezpečenie klubu na kvalitný tréningový proces a prípravky na výživu a regeneráciu športovcov.

Mestu Rožňava patrí veľké ĎAKUJEME !!!

Kontakt

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava Adresa telocvične:
ZŠ Ulica pionierov 1, Rožňava
+421 (0) 908 383 161 norakissova@yahoo.com